BIOStartup CoronaSprint

Startuplar COVID-19 ile mücadele için güçlerini birleştiriyor!

İSTKA tarafından desteklenen, AIFD’nin TÜSEB ortaklığında ve ReDis Innovation işbirliğiyle yürüteceği BIOStartup CoronaSprint Projesi başladı.

BIOStartup CoronaSprint, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki ihtiyaçlara yönelik hızlı çözümler üretiyor.

İki ay sürecek projede AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup Program’ın mezun havuzunda yer alan startuplar, COVID-19 ile ilgili ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadan gelen ihtiyaçlara yönelik çözümleri uygulamaya geçirmek için çalışıyor.

Proje, sprint metodolojisinin kullanımıyla COVID-19 sürecinde oluşan ihtiyaçların önceliklendirilmesini ve paydaşların desteğiyle söz konusu ihtiyaçlara yönelik hızlı çözümler üretilmesini amaçlıyor.

Sprint Metodolojisi Nedir?

Sprint metodolojisi, Google Ventures (GV) tarafından geliştirilen bir hızlı inovasyon üretme yöntemidir. Belirli sorunlara yönelik çözüm üretirken, yeni fikirlerin geliştirilmesinden fikirlerin son kullanıcılarda test edilmesine kadar olan aşamaları beş ila yedi günlük bir süreye sığdırmayı hedefler.

Sprint metodolojisi, kullanıldığı alana göre zaman zaman değişebilmekle birlikte, yenilikçi fikir geliştiren ekipleri altı adımda buluşturur:

Sprint metodolojisi tüm bu aşamalarıyla sorunların tespiti, çözüm alternatifleri üretme, tartışma, planlama, tasarım, prototip üretme, pilot üretim, test etme, son kullanıcılara ulaştırma gibi uzun zaman alan süreçleri hızlandırıyor.

CoronaSprint Aşamaları

1

BIO Digital’a Katılım

İlaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında COVID-19’a ilişkin çözüm geliştiren BIOStartup mezunu 5 biyogirişimci, dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Digital 2020’ye katılarak fikir ve projelerini küresel aktörlere sunma imkânına sahip oluyor.

2

İhtiyaç Analizi

Sahadaki çalışmaları takip eden ve uygulayan şirketler, kamu kurumları ve CoronaSprint proje ortaklarının katkısıyla ihtiyaç doğrulama ve önceliklendirme süreci yürütülecek.

COVID-19 ile mücadele sürecinde sahadaki güncel ihtiyaçların tasarım odaklı düşünme yöntemiyle belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için online ihtiyaç analizi çalıştayları gerçekleştirilecek.

3

Sprint Süreci ve Çıktıların İzlenmesi

Önceliklendirilen ihtiyaçlarla BIOStartup mezunları eşleşecek. Takımlar yönlendirmeler ve mentorluk desteğiyle çözüm yol haritalarını oluşturmak için çalışacaklar.

Süreçte gerekli olan teknik destek, altyapı, finansman gibi ihtiyaçlara yönelik farklı aktörlerle işbirlikleri için yönlendirmeler çözüm yol haritalarının parçasını oluşturacak.

AIFD üyeleri, kamu kurumları, gibi paydaşlar ile hızlı işbirlikleri çözüm yol haritalarının sahada uygulamaya geçişini kolaylaştıracak ve hızlandıracak.

Projeler

 • 8 Haziran - 12 Haziran 2020

  BIO Digital Katılımı

 • 25 Haziran 2020

  İhtiyaç Analizi Çalıştayı

 • 2 Temmuz 2020

  İhtiyaç Analizi Çalıştayı 2

 • 13 Temmuz - 19 Temmuz 2020

  Sprint Süreci

 • 13 Temmuz - 24 Temmuz 2020

  Çıktıların Uygulamaya Doğru Değerlendirilmesi ve Takibi

CoronaSprint Takvimi

Faaliyetler&Duyurular

CoronaSprint’te 16 proje geliştirildi

BIO Startup CoronaSprint Projesi kapsamında 16 startup, tanımlanan 11 ihtiyaç alanına yönelik çözüm yol haritaları hazırladı. İki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan projenin ardından, startuplar tarafından COVID-19 ile mücadele sürecine destek için hazırlanan 16 projenin küresel ve yerel işbirlikleriyle hayata geçirilmesi planlanıyor. Detaylı Bilgi
BIOStartup CoronaSprint Projesi'ne katılıp COVID-19 ile ilgili sorunlara çözüm geliştiren 16 startupın çözüm yol haritalarını değerlendirdik. Projelerin hayata geçmesi için tespit edilen ihtiyaçların tek tek karşılanması için bir takip ve izleme mekanizması kurduk.Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

8 Haziran’da başlayan BIOStartup CoronaSprint Projesi kapsamında 16 startup, çözüm yol haritalarını sağlık ekosistemini temsil eden 75 değerli katılımcının bulunduğu değerlendirme toplantısında paylaştı. Sunumlarda anlatılan birbirinden inovatif çözümler, COVID-19 ile mücadele sürecinde hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda etkili olacaktır. Projenin sonuna gelinmiş olsa da, bu tüm paydaşlar için bir başlangıçtır, bundan sonraki süreçte de startupların çözüm yol haritalarının uygulamaya geçmesi için sağlık ekosistemi ile gerekli işbirliklerinin takipçisi olunacaktır.Sprint Süreci Devam Ediyor

BIO Startup CoronaSprint Projesi, 16 startupın, tanımlanan 11 ihtiyaç alanına yönelik çözüm yol haritaları üzerine çalışmasıyla devam ediyor. Startuplar, İhtiyaç Analizi Çalıştayları ve sahadan bilgi alınan uzmanlarla yapılan toplantılar sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç listesinde yer alan uzaktan tanı ve muayeneye imkan verecek kitlerin geliştirilmesinden, ortam sterilizasyonuna kadar pek çok önceliklendirilmiş konu ile eşleştiriliyor. 16 startup 18 Temmuz’a kadar sürecek sprint sürecinde farklı çözüm yol haritaları üzerine çalışacak. Projenin en son aşamasındaysa, geliştirilen çözüm yol haritalarının yine sahadan geri bildirimlerle değerlendirilmesi sağlanacak. Detaylı BilgiSprint Süreci Başladı

BIO Startup CoronaSprint Projesinin sprint aşamasında katılımcı startuplar, ihtiyaçlara uygun çözümlerin yol haritasını oluşturmak için birlikte çalışmaya başladı. Startuplar İhtiyaç Analizi Çalıştayları ve toplantılar sonucunda ortaya çıkan konsolide ihtiyaç listesinde yer alan hastanelerde dijital altyapının geliştirilmesinden, hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına yönelik çözümlere kadar pek çok önceliklendirilmiş konu ile eşleştirilecek. 17 startup 18 Temmuz’a kadar sürecek sprint sürecinde takımlar halinde çalışacak. Projenin en son aşamasındaysa, geliştirilen çözüm yol haritalarının yine sahadan geri bildirimlerle değerlendirilmesi ve test edilmesi sağlanacak.

BIO Digital’e Katılım

BIO Startup Program’ın mezun havuzunda yer alan Aksense Medtech Corporation, ELAA Teknoloji, Geen Biotechnology, RS Research, Yeşil Science 8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen BIO Digital 2020’ye katılarak fikir ve projelerini küresel aktörlere sunma imkânına sahip oldu.

TÜSEB ile toplantı gerçekleşti

BIOStartup CoronaSprint Projesinin sprint aşaması kapsamında 14 Temmuz tarihinde düzenlenen toplantıya TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı’ndan katılan iki önemli isim, startupların sorularını yanıtladı. TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Güzen Hoşgör, TÜSEB Bilgi ve Yönetim Sistemi tarafından desteklenen stratejik Ar-Ge projeleri ve uygulamalı işbirliği projeleri için aktif çağrılara başvuru ve onay süreçlerinin yanı sıra TÜSEB’in açacağı potansiyel çağrıların şekillenmesinde startuplarla işbirliği için izlenmesi gereken yolları anlatırken, TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı Klinik Araştırma Proje Destekler özelinde bilgileri TÜSEB Uzmanlarından Batuhan Yeşilyurt aktardı. TÜSEB’in çağrı alanları ile startupların oluşturduğu çözüm yol haritalarının örtüşmesi durumunda sağlık sisteminin desteklenmesi ve ekosistemin kendisini besleyebilmesi adına çok önemli kazanımlar elde edilmesi mümkün olabilecektir. Projelerin gerek ihtiyaç analizi gerekse hayata geçme süreçlerinde, TÜSEB ve TÜBİTAK’ın öncülüğünde kamu kaynaklarının yanı sıra ilaç firmalarının insan kaynağı ve startupların inovatif güçlerinin birbirlerini besleyebilecektir ve böylelikle de COVID-19 ile mücadele sürecinde kısa zamanda başarılı sonuçlara ulaşılması mümkün olabilecektir.

23 Temmuz Değerlendirme Toplantısı

BIOStartup CoronaSprint Projemiz kapsamında 16 startup önceliklendirilen ihtiyaçlarla eşleştirildi. Sprint sürecinde takımlar, yönlendirmeler ve mentorluk desteğiyle çözüm yol haritalarını oluşturdu. Süreçte gerekli olan teknik destek, altyapı, finansman gibi ihtiyaçlara yönelik farklı aktörlerle işbirlikleri için yönlendirmeler çözüm yol haritalarının bileşenlerini oluşturdu. 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek toplantımızda startuplarımız geliştirdikleri çözüm yol haritalarını AIFD üye firmaları, TÜSEB ve diğer ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile paylaşacaklar ve hep beraber çıktıların uygulamaya yönelik değerlendirmelerini yapacağız.

1. İhtiyaç Analizi Çalıştayı gerçekleştirildi

BIOStartup CoronaSprint Projesi İhtiyaç Analizi Çalıştayı’nın ilki 25 Haziran 2020 tarihinde ReDis Innovation moderasyonunda gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında AIFD üyesi şirketlerin temsilcileri ve TÜSEB’ten katılımcılar ile pandemi sürecindeki ihtiyaçların sahadan girdilerle tanımlanması ve önceliklendirilmesi mümkün oldu. 2 Temmuz’da BIOStartup mezunlarının, sağlık ekosisteminde yer alan ve alanında uzman katılımcıların da dahil olacağı ikinci çalıştayda ihtiyaçların somutlaştırılması, doğrulanması ve mevcut kapasite ve becerilerle eşleştirilmesi üzerine çalışılacak.

#BIOStartup #CoronaSprint

Sosyal Medya

CoronaSprint’te yer alan BIOStartup Mezunları

BIODigital 2020

İnovasyon engel tanımaz

Dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Digital, 8-12 Haziran tarihlerinde 64 ülkeden, 4.000’i aşkın firma ve 2.000’i üst düzey yönetici olmak üzere 7.000’in üzerinde katılımcıyı sanal ortamda bir araya getirdi. Biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli fırsatlar sunan etkinlik kapsamında bu yıl 900 fikir lideri toplamda 553 oturumda aralarında COVID-19’un da bulunduğu 17 farklı alana dair çözüm ve yöntem önerilerini tartıştılar.